Implants de Càrrega Immediata

Implants de Càrrega Immediata


És un tractament d'alta qualitat estètica i de molta comoditat per al pacient

L'implant de càrrega immediata és un tractament innovador que ens permet col•locar un o diversos implants i carregar una pròtesi fixa en el mateix dia de la intervenció. D'aquesta forma aconseguim col•locar en el mateix dia dents fixes al pacient.

És un tractament d'alta qualitat estètica i de molta comoditat per al pacient

L'implant de càrrega immediata és un tractament innovador que ens permet col•locar un o diversos implants i carregar una pròtesi fixa en el mateix dia de la intervenció. D'aquesta forma aconseguim col•locar en el mateix dia dents fixes al pacient.

Una vegada col•locat l'implant, es col•loca una corona provisional de resina i d'una alta qualitat estètica, mentre cicatritzen els teixits i s'elabora la pròtesi de ceràmica definitiva.

Aquest fet és un avantatge per als pacients que requereixin de pròtesis ja que els permet portar de forma constant la seva pròtesi provisional fixa sense haver de recórrer a les amovible, més incòmodes. Aconseguint una major adaptació progressiva fins a l'arribada de la pròtesi definitiva.

Gaudeix de la comoditat d'utilitzar la teva pròpia dentadura des del primer moment.

Una vegada col•locat l'implant, es col•loca una corona provisional de resina i d'una alta qualitat estètica, mentre cicatritzen els teixits i s'elabora la pròtesi de ceràmica definitiva.

Aquest fet és un avantatge per als pacients que requereixin de pròtesis ja que els permet portar de forma constant la seva pròtesi provisional fixa sense haver de recórrer a les amovible, més incòmodes. Aconseguint una major adaptació progressiva fins a l'arribada de la pròtesi definitiva.

Gaudeix de la comoditat d'utilitzar la teva pròpia dentadura des del primer moment.

Català