Implants immediats

Implants immediats


Gràcies a les noves tècniques i la formació dels nostres professionals, podem col•locar l'implant al mateix moment de l'extracció d'una dent, i normalment també col•locar la dent provisional, retornant la funcionalitat i l'estètica al pacient ràpidament.

Gràcies a les noves tècniques i la formació dels nostres professionals, podem col•locar l'implant al mateix moment de l'extracció d'una dent, i normalment també col•locar la dent provisional, retornant la funcionalitat i l'estètica al pacient ràpidament.

A més de l'inqüestionable problema estètic de perdre una peça dental, que ens pot afectar tant en la nostra vida personal com a professional, també és molt important tenir en compte que aquest buit produït per la pèrdua d'una dent generarà altres problemes:

Farà que les dents veïnes, comencin a moure's per cobrir a la dent afectada.

Reabsorció de l'ós, la qual cosa porta al fet que sigui més complex o en alguns casos impossible poder col•locar un implant.

Pèrdua de suport ossi de la dent antagonista.

A més de l'inqüestionable problema estètic de perdre una peça dental, que ens pot afectar tant en la nostra vida personal com a professional, també és molt important tenir en compte que aquest buit produït per la pèrdua d'una dent generarà altres problemes:

Farà que les dents veïnes, comencin a moure's per cobrir a la dent afectada.

Reabsorció de l'ós, la qual cosa porta al fet que sigui més complex o en alguns casos impossible poder col•locar un implant.

Pèrdua de suport ossi de la dent antagonista.

Català