Pèrdua d'una dent

Pèrdua d'una dent

La malaltia Periodontal té com a conseqüència la pèrdua d'os i és la principal causa de pèrdua dentaria en adults, afectant a 3 de 4 persones en algun moment de la seva vida.

L'etapa més primerenca d'aquesta malaltia és la Gingivitis, i es caracteritza per l'enrogiment de les genives, que s'inflamen i sagnen fàcilment amb el raspallat. El sagnat de la geniva no és normal.

Aquest sagnat és el símptoma inequívoc del començament de la malaltia.

En l'etapa més avançada de la malaltia, l'os i els teixits de suport deixen de complir la seva funció i les dents comencen a moure's, arribant finalment a la pèrdua dels dents.

La malaltia Periodontal té com a conseqüència la pèrdua d'os i és la principal causa de pèrdua dentaria en adults, afectant a 3 de 4 persones en algun moment de la seva vida.

L'etapa més primerenca d'aquesta malaltia és la Gingivitis, i es caracteritza per l'enrogiment de les genives, que s'inflamen i sagnen fàcilment amb el raspallat. El sagnat de la geniva no és normal.

Aquest sagnat és el símptoma inequívoc del començament de la malaltia.

En l'etapa més avançada de la malaltia, l'os i els teixits de suport deixen de complir la seva funció i les dents comencen a moure's, arribant finalment a la pèrdua dels dents.

Conseqüències de la pèrdua d'una dent

L'extracció o pèrdua de dents lamentablement és bastant freqüent a causa d'una mala salut dental i a la malaltia de les genives. A priori, no sembla molt greu el no emplenar el buit produït per la pèrdua d'una dent però, el nostre organisme és molt més complex del que solem imaginar.

Entre les conseqüències de no substituir la dent perduda inclouen:

Conseqüències de la pèrdua d'una dent

L'extracció o pèrdua de dents lamentablement és bastant freqüent a causa d'una mala salut dental i a la malaltia de les genives. A priori, no sembla molt greu el no emplenar el buit produït per la pèrdua d'una dent però, el nostre organisme és molt més complex del que solem imaginar.

Entre les conseqüències de no substituir la dent perduda inclouen:


La solució

La millor solució i per a tota la vida és reemplaçar la pèrdua d'una dent és un implant dental. Un implant dental ocupa l'espai de l'arrel de la dent que s'ha perdut, recuperant completament el seu normal funcionament.

Català